I 2018 har både Oslo, Bodø, Kongsberg og Stavanger startet utprøving av førerløse busser, og kommet langt i planleggingen.  I Bodø går bussruten mellom Stormen og Glasshuset. Det er Smartere Transport Bodø i samarbeid med Bodø kommune, Telenor, Nordland fylkeskommune og Avinor, som står for introduksjonen av ny teknologi.

Det er mange kommunepolitikere som har vært på studietur til utlandet. Stadig flere synes dette er spennende. De som er mest skeptisk til ny teknologi er de som har lite kjennskap til dette, mens de som har blitt kjent med teknologien, har blitt entusiastiske.

Bestemor på 81 år var en av de som var med på bussen i Bodø. Dette synes hun var så spennende, men  i sin iver over å prøve det nye, glemte hun å ta bilde for å legge ut på Facebook.

Bodø har vist seg å være FREMOVERLENT når det gjelder å ta i bruk ny teknologi. Har du sett FREMOVERLENT innen ny og smart teknologi. 

Selvkjørende busser

Fra 1 januar 2018 kom lovverket på plass for bruken av førerløse kjøretøy på norske veier, maksimal hastighet vil være 40km/t. I prøveperioden har farten vært 10 til 20 km/t.

—————————————————————————————————————————————————————————————————–

Lov om utprøving av selvkjørende kjøretøy

Loven ble enstemmig vedtatt av Stortinget 28. november. Den trer i kraft 1. januar 2018.

Loven tillater i praksis helt førerløse kjøretøy på norske veier, så lenge søkeren klarer å sannsynliggjøre overfor myndighetene at bilen er i stand til å kjøre seg selv.

Det er flere vilkår som må oppfylles, før det vil gis tillatelse til å prøve ut førerløse kjøretøy. For det første må man søke, for å få en formell tillatelse. For å få tillatelse må søkeren sannsynliggjøre at de oppfyller en rekke krav til blant annet trafikksikkerhet, kjøretøykontroll og nødprosedyrer.

Det må utpekes noen til å være juridisk ansvarlig for bilen. Disse vil også stå ansvarlig dersom en ulykke oppstår.

Definisjonen på selvkjørende kjøretøy som lovforslaget omfatter er kjøretøy der en fører kan overlate kjøringen til det tekniske systemet som automatisk fører kjøretøyet. Det kan også være et kjøretøy som er konstruert for å kjøre uten fører.

————————————————————————————————————————————————————————————————————–

I Bodø holder de på å flytte flyplassen. Så her blir det snakk om en helt ny by med autonome kollektivløsninger, sier samferdselsministeren.

Kongsberg kommune, som deltar i ett EU-prosjekt har tenkt å være klar for vintersesongen 2018/19. Målet på sikt er å bidra med å skape en helt ny næring i Norge, utvikling av teknologi til førerløse kjøretøy. I dag har kommunen den godt etablerte, Kongsberg gruppen, som jobber internasjonalt innen forsvar-, maritim, olje- og gass, fiskeri- og luftfart. 

Teknologien gir oss et enormt potensial i individualiserte kollektivløsninger. Så langt som denne teknologien har kommet i dag,  tror man ikke at dette vil erstatte tung kollektivtransport, men heller støtte opp om de store kollektivknutepunktene, slik at man kommer seg til og fra.

Utfordringen med de selvkjørende biler og busser er at de krever smarte veier, og at de må avgjøre etiske dilemma.  I dag har vi kommet til nivå 2 av 5 i utviklingen av teknologien til selvkjørende busser og biler.

Ny teknikk for å produsere kjøretøy vil endre forretningsmodeller. Men omstillingen vil ikke skje raskt. Wes Lutz, som er styreformann for National Automobile Dealers Association, tror det vil ta lang til før eventuelt bileierskapet eventuelt dør ut til fordel for bildelingstjenester. Hvordan dette vil påvirke vår hverdag er det ikke så mange som vet. Men jeg får si som Wez Lutz, teknologien vil påvirke vår hverdag, men hvordan vet man ikke helt i dag. 

Kilder:

E24

Bodø kommune

Bloomberg.com

InnoMag

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *